Αεροφωτογραφία του λιμανιού της Αντιπάρου.
Aerial photo of Antiparos port.

 

Μέσα στο σπήλαιο.
Inside the cave.