Το καραβάκι που θα σας πάει στο λιμάνι της Πάρου.
The small boat which will take you to the port of Paros.

 

Το φέρυ στο λιμάνι της Αντιπάρου.
The ferry boat on the port of Antiparos.